Coach Esther von Faber

Esther von Faber (1964) werkt sinds 2001 als loopbaan- ,personal- en stress & burnoutcoach. Aanvankelijk in dienstverband en later volledig zelfstandig. Ook was zij recent verbonden als docent aan de hogeschool Personeel & Arbeid/HRM.

Als coach houdt ze zich bezig met datgene waar haar passie ligt: de begeleiding van mensen bij het richting geven aan hun mogelijkheden. Daarbij kijkt ze zorgvuldig naar hoe iemand is, wat zijn of haar omstandigheden zijn en naar de invloed van de levensfase waarin men zich bevindt.

Esther beschrijft zichzelf als ‘van vóór de coaching-hype’. “Het werk dat ik doe past me als een handschoen, het hoort bij me en rond mijn zesentwintigste wist ik dat ik dit moest gaan doen!”. Maar voordat alles op z’n plek viel, moest ze zelf eerst meer werk- en levenservaring opdoen. Hierdoor kenmerkt Esthers begeleiding zich door een professionele houding gecombineerd met doorleefde ervaring.

Ontslag door reorganisatie, problemen met een leidinggevende, gezondheids-problemen, een loopbaanswitch naar een nieuw vakgebied: het zijn allemaal zaken die Esther aan den lijve heeft ondervonden. ‘Het komt altijd weer goed’, weet ze inmiddels. Maar vaak op een andere manier dan je denkt.

Na een studie ergotherapie werkte Esther ruim 10 jaar in de arbeidsre-integratie. Pas later volgde ze een driejarige coachingsopleiding en een post HBO voor loopbaanbegeleiding bij Adviesbureau Hoogendijk. Persoonlijke-en professionele ontwikkeling is voor haar een levenlang leren en een doorlopend proces.
Om een indruk te geven: deelname aan de leergang ‘stress en burnoutbegeleiding’ , leergang ‘dieptecoaching’, leergang natuurcoaching, leergang 'beeldend werken met emoties', Voice dialogue, systemische opstellingen, out of the box denken en verdiepende proces-begeleiding. Individuele supervisie voor 1 op 1 coaching en wandelcoaching.

Daarnaast heeft Esther zich intensief bekwaamd aan de School voor Zijnsoriëntatie (vergelijkbaar met mindfulness) en deelgenomen aan de jaartraining Awakening Your Light Body. Deze scholing is vormend geweest voor haar levenshouding en visie. Zij is bekend met alle mindfulnessoefeningen en het bijbehorend lesmateriaal.

Von Faber Consult heeft in 2012 haar samenwerking uitgebreid met 3 collega's: coach Karin van der Poll, Jan Willem van Sandick en jobsearcher Tom Keet. 
Daarnaast werkt ze samen met linkedin- en socialmedia expert Masja Slootweg.