Coach Karin van der Poll

Sinds 1995 werkt Karin van der Poll (1956) als loopbaancoach en trainer.
Zij werkt als zelfstandige voor Von Faber Consult. Dit combineert zij met haar baan als loopbaancoach bij een groot re-integratiebureau.

De werkwijze van Karin kan worden omschreven als kortdurend, concreet en helder, zonder omwegen direct naar de kern.
Zij maakt gebruik van de oplossingsgerichte methode. Deze kenmerkt zich doordat doelen en oplossingen centraal staan.
Karin is een buitenmens en, indien passend, kan een deel van de gesprekken buiten plaats vinden. Zij heeft de ervaring dat gesprekken die buiten in de natuur gevoerd worden, vaak efficienter zijn, meer helderheid geven en als plezierig worden ervaren. Het buiten zijn geeft letterlijk en figuurlijk ruimte en lucht aan gedachten.

Karin heeft gedragswetenschappen gestudeerd, waarna zij aanvullende opleidingen heeft gevolgd. Zoals NLP, empowermenttrainer, oplossingsgericht werken, begeleiding bij burnout en stress en een leergang wandel- en natuurcoaching.