Mindfulness & Coaching

Mindfulness oefeningen maken (indien passend) onderdeel uit van de individuele sessies.
Bijvoorbeeld door bij aanvang van de sessie een korte aandachtsoefening te doen, wat helpt om je aandacht in het hier en nu te brengen. Bij de wandelcoachsessies worden altijd mindfulness oefeningen gebruikt. Ook is er informatie beschikbaar uit de Mindfulnesstraining die ondersteunend kan zijn voor de coaching.


Esther von Faber & Mindfulness

Esther von Faber heeft zich intensief bekwaamd aan de School voor Zijnsoriëntatie en deelgenomen aan de jaartraining Awakening Your Light Body.
Deze scholing is vormend geweest voor haar levenshouding en levensvisie. 
Zij is bekend met alle mindfulnessoefeningen en het bijbehorend lesmateriaal.

Zijnsoriëntatie en Mindfulness hebben de nodige overeenkomsten.
Kenmerkend voor de Zijnsoriëntatie is dat het zijn wortels heeft in het Boeddhisme.
Deze visie gaat er vanuit dat er een dimensie is die ruimer of groter is dan ons Ego.
Dit principe kun je Zijn, God, Eenheid, Liefde of anderszins noemen.