Voorbeeld van een loopbaantraject

Gesprek  Onderwerp van gesprek
kennismaking/advies
gesprek 

Vaststellen met welke kernvraag van start te gaan: wie ben ik, wat kan ik of wat wil ik? welke persoonlijke omstandigheden zijn actueel? levensfase?

 

Onderstaande betreft een voorbeeld!

Afspraken kunnen zowel op kantoor als buiten in de natuur plaatsvinden. Dit wordt in overleg afgestemd.

1e gesprek

wie ben ik ?
- inventarisatie van je loopbaan tot nu toe
- wat kenmerkt jou als persoon

- werk/privé balans
- wat vind je belangrijk in werk én je leven

 

Wat wil ik?

- indien deze vraag voor jou het meest urgent is, wordt hier van

  begin af aan aandacht aan besteed.
 

Opdrachten zijn afgestemd op je vraag en persoonlijkheid.
We werken niet met vaststaande modules.

2e gesprek

wie ben ik?

- welke zijn je kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten?
- wat geeft je energie en wat kost je energie?

wat wil ik?

- waar loop je warm voor? met welke dromen of ideeën en  

  ideetjes loop je rond? wat zegt dat over jou?

3e gesprek 

Wat kan ik?

- wat zijn je kennisgebieden, vaardigheden en competenties.  

  Wat wil je behouden, loslaten of ontwikkelen?
- bespreken van test(en) en rapportage.

4e gesprek

Onderzoeken en concretiseren
-
wat dien je te onderzoeken om van idee naar werkelijkheid te

  komen? Toetsen van ideeën aan de praktijk.

- welke eerste stap kun je nu al zetten?

 

In deze fase kunnen er 'beren op de weg' gezien worden.
Negatieve overtuigingen worden onder de loep genomen om te vervangen voor helpende gedachten.

5e, 6e gesprek

Vervolg onderzoeken, concretiseren en koers bepalen

- je plannen ga je verder uitwerken en onderzoeken. Er komt

  focus. Wat ga je concreet doen?

- je vertelt je plannen vanuit enthousiasme en zelfvertrouwen

  aan anderen. Hierdoor gaat de zgn. 'gunfactor' zijn werk doen.

7e en laatste gesprek

Actie en plan van aanpak

- de uitkomst van het loopbaantraject past bij wie jij bent.

  Verstand, gevoel en actiegerichtheid vallen samen.

- je hebt (m.b.v. format) je eigen samenvatting en plan van 

  aanpak geschreven. De rapportage van de persoonlijkheidstest 

  is in je bezit.

terug naar loopbaangeleiding