De Werk & Energie analyse

De Werk & Energie analyse is een bruikbaar rapport dat inzicht geeft in energiegevers en stressoren van de medewerker op organisatie- en functieniveau. Een persoonlijk prioriteitenplan wordt opgesteld en de medewerker weet wat te doen om zelf weer regie te nemen.


De Werk & Energie Analyse is gebaseerd op het Flow-en bevlogenheidsonderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en principes uit de positieve psychologie.
Von Faber Consult is licentie houder om de Werk & Energie analyse af te nemen.


Wanneer is de Werk & Energie analyse geschikt

 • coaching: wat is er concreet nodig zodat de medewerker beter of optimaler gaat functioneren.
 • ziekteverzuim preventie bij stressklachten of dreigend burnout/bore out klachten: wat is nu precies de angel waar de medewerker gestresst van raakt en zich ziek meldt.
 • duurzame inzetbaarheid & loopbaanvraagstukken: hoe kan de medewerker grip (terug) krijgen en houden op zijn eigen functie en loopbaan als het gaat om energie gevers en stressoren. 
 • talentontwikkeling: wat heeft de jonge, talentvolle medewerker nodig om regie te blijven houden zodat zijn succes niet ten koste gaat van hemzelf en zijn functioneren. Wat kan de organisatie bieden om de medewerker verder te laten groeien.

Werkwijze

 • Online vragenlijst (geen test) plus bijbehorend rapport en coachgesprek van 1,5 á 2 uur. 
  Het gesprek wordt afgesloten met een persoonlijk prioriteitenplan waarin nauwkeurig staat vermeld wat de medewerker zelf kan doen om regie te nemen op specifieke punten die energie kosten of juist energie geven.

Resultaat

 • wat geeft werkplezier én wat zijn precies de stressoren voor de medewerker op functie-en organisatie niveau.
 • een rapport met een overzicht van energie-, stress-& hulpbronnen op functie-en organisatie niveau.
 • een persoonlijk prioriteitenplan zodat medewerker en leidinggevende weten welke actie stappen gezet kunnen worden.

Praktisch

 • De werk & energie analyse kan eenmalig worden ingezet of onderdeel uitmaken van een begeleidingstraject. We geven graag advies wat passend is voor de situatie en vraag.

Interesse? Bel Esther von Faber 06 14343430 of stuur het contactformulier op.