Werkgevers

We moeten iemand ontslaan welke mogelijkheden voor outplacement zijn er? 
Voor een medewerker dient re-integratie 2e spoor worden ingezet.
Een medewerker dreigt uit te vallen. We willen preventief coaching aanbieden.
Heeft onze medewerker de capaciteiten om door te groeien naar een zwaardere functie?
Hoe krijgen we medewerkers met een lang dienstverband (weer) in beweging ?


Aanbod

Loopbaanbegeleiding, outplacemement, re-integratie 2e spoor, coaching, stress & burnoutbegeleiding, testen, jobsearch .

Voor beperkt budget: Loopbaan Kort & Krachtig en Outplacement Kort & Krachtig
Indien u uw medewerker 'iets van begeleiding' mee wilt geven bij een ontslagsituatie dan is het ook mogelijk om in samenspraak af te stemmen wat mogelijk is voor het door u beschikbaar gestelde budget.

Jobsearch: Von Faber Consult biedt de mogelijkheid voor actieve jobsearch tijdens een begeleidingstraject. Afhankelijk van de vraag en functie kan bijvoorbeeld een werkbezoek en/of werkervaringsplaats geregeld worden, contacten uit ons netwerk worden aangereikt, actief meezoeken naar vacatures, support bieden bij uitvoeren van sollicitatie actieplan e.d.


Werkwijze

 • Na contact met opdrachtgever volgt een klikgesprek met de medewerker
 • Start/driegesprek (werknemer, leidinggevende, coach Von Faber Consult) om wederzijdse verwachtingen en beoogde resultaten af te stemmen.
 • Afsluitend gesprek waarin concrete vertaalslag naar de organisatie wordt gemaakt.
 • Regelmatig contact met opdrachtgever, alsmede aanleveren van rapportage
 • In overleg: testen voorzien van duidelijk beschreven rapportage, wandelcoaching, skype.

Resultaat

 • Het resultaat is afhankelijk voor het gekozen traject. Zie de resultaatbeschrijving bij de afzonderlijke trajecten.
 • Ieder traject wordt geëvalueerd door de medewerker en opdrachtgever. Dit heeft geleid tot tevreden vaste opdrachtgevers en mond-tot-mond reclame, waardoor Von Faber Consult in 2012 is uitgebreid en inmiddels uit een driekoppig team bestaat.

Praktisch

 • Locatie: Amsterdam, Alkmaar of Haarlem.
 • Duur traject: afhankelijk van gekozen traject.
 • Kosten: offerte op aanvraag.
 • Neem contact op voor meer informatie!

Zie overzicht van opdrachtgevers